WITAMY!!!, Tu możesz w prosty sposób dowiedzieć się: o naszych subiektywnych odczuciach wynikających z nieustannego degustowania naszych kaw, O najciekawszych propozycjach. Dodatkowo znajdziesz kilka uwag jak dbać o sprzęt czyli - co Ty a co My, O ekspresach, też nasze doświadczenia ale nie tylko nasze bo zasłyszane też.

Odwapnianie

Opublikowany: 2016-12-08 09:43
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-03 16:35
ilość odwiedzin posta: 807

ZOBACZ TEŻ TU
Obecność kamienia jest naturalnym zjawiskiem w wodzie stosowanej w urządzeniu.
Należy go regularnie usuwać, ponieważ może doprowadzić do zatkania obwodu wody i kawy w urządzeniu.
Zaawansowana elektronika wskazuje na wyświetlaczu urządzenia (przy pomocy czytelnych symboli), kiedy należy wykonać odwapnianie.
Należy wykonać niżej przedstawione czynności.
Należy wykonać tę operację, zanim urządzenie przestanie działać z powodu braku konserwacji.
Stosować tylko środek odwapniający Saeco. Został on opracowany specjalnie w celu utrzymania jak najlepszej wydajności i
funkcjonalności urządzenia przez cały okres jego żywotności, jak również, aby uniknąć sytuacji, w których, jeśli jest ono prawidłowo
używane, dochodziłoby do zmian parzonego produktu. Odwapniacz oraz kompletny „Maintenance Kit” można nabyć u
lokalnego sprzedawcy lub w autoryzowanych centrach obsługi klienta.

Uwaga! Nie pić roztworu odwapniającego ani nalewanych
produktów aż do zakończenia cyklu. Nie
używać w żadnym wypadku octu jako odwapniacza.


1 Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF. Zaczekać, aż urządzenie zakończy proces płukania i rozgrzewania. Usunąć część
końcową przystawki Pannarello. 

Uwaga! Wyjąć fi ltr „Intenza” przed włożeniem odwapniacza.

2 Przejść do programowania urządzenia.
3 Naciskać przycisk (24) aż do wyświetlenia następującego menu CALC CLEAN
4 Nacisnąć przycisk (18) „ ”, aby rozpocząć cykl ODWAPNIANIA.

Uwaga: W przypadku potwierdzenia tej opcji należy obowiązkowo ukończyć pozostały cykl. Wcisnąć przycisk (22), aby wyjść.

5 Wlać całą zawartość butelki skoncentrowanego odwapniacza Saeco do pojemnika na wodę znajdującego się w urządzeniu.
6 Napełnić świeżą pitną wodą do poziomu oznaczonego symbolem „CALC CLEAN”.
7 Włożyć ponownie pojemnik do urządzenia.
8 Opróżnić tacę ociekową z wszystkich płynów i ponownie włożyć ją do urządzenia.
9 Ustawić jeden duży pojemnik pod rurką wylotu gorącej wody / pary, a drugi pod dozownikiem.

Uwaga: pojemność pojemnika powinna wynosić co najmniej 1,5 litra.

10 Nacisnąć przycisk (20) 
Jeżeli nie ma tak dużego pojemnika, należy wstrzymać cykl poprzez naciśnięcie przycisku (18), opróżnić pojemnik, umieścić go z powrotem w
urządzeniu i ponownie uruchomić cykl poprzez naciśnięcie przycisku (18) „ ”.
11 W tym momencie urządzenie rozpoczyna stopniowe nalewanie odwapniacza (słupek wskazuje postęp cyklu).
12 Gdy skończy się roztwór wewnątrz pojemnika, urządzenie będzie sygnalizować potrzebę opróżnienia i opłukania pojemnika świeżą pitną wodą.
13 Opróżnić pojemniki użyte do zebrania płynu wypływającego z urządzenia.
14 Opróżnić tacę ociekową z wszystkich płynów i ponownie ją włożyć.
15 Ustawić jeden duży pojemnik pod rurką wylotu gorącej wody / pary, a drugi pod dozownikiem.
16 Opłukać dokładnie pojemnik i napełnić go świeżą pitną wodą do poziomu MAX.
17 Włożyć pojemnik do urządzenia.
18 Nacisnąć przycisk (18). Urządzenie wykonuje cykl płukania.

Uwaga: Można przerwać cykl płukania poprzez naciśnięcie przycisku (18). Aby kontynuować cykl, należy nacisnąć przycisk (18). W tym czasie
można opróżnić pojemnik lub oddalić się na chwilę.


19 Gdy pojawi się ten symbol, oznacza to, że pojemnik na wodę jest pusty. Powtórzyć czynności od punktu 13 do punktu 18. Następnie przejść do punktu 20.
20 Jeżeli cała woda konieczna do płukania została wylana, w urządzeniu pojawi się ten symbol. ZIELONY 
Nacisnąć przycisk (22), aby wyjść z cyklu odwapniania.

Uwaga: Dwa cykle płukania są wykonywane w celu umycia obwodu zaprogramowaną ilością wody, odpowiednią do zapewnienia idealnej pracy urządzenia. Jeżeli pojemnik nie zostanie napełniony do poziomu poziomu MAX, może być konieczne wykonanie trzech lub większej liczby cykli w urządzeniu.

21 Po zakończeniu cyklu płukania urządzenie wykonuje cykl rozgrzewania i płukania w celu zaparzenia produktów.
22 Opróżnić pojemniki użyte do zebrania płynu wypływającego z urządzenia i założyć dozownik kawy.
23 Opróżnić tacę ociekową i włożyć ją ponownie w odpowiednie miejsce.
24 Urządzenie jest gotowe do pracy.
25 Umieścić część końcową przystawki Pannarello.

Uwaga:
- roztwór odwapniający należy poddać utylizacji zgodnie z zaleceniami producenta i/lub przepisami obowiązującymi w kraju używania;
- po wykonaniu cyklu odwapniania należy umyć blok kawy zgodnie z opisem przedstawionym w innym wpisie
„Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”


Po wykonaniu cyklu odwapniania należy opróżnić tacę ociekową.


Powrót